busy made easy

Beez Office

Bazični poslovni paket - siguran,
jednostavan i centralizovan sistem za efikasnu organizaciju, optimizaciju i kontrolu osnovnih kompanijskih resursa, timova i kvaliteta.

Beez Office

Ubrzajte digitalnu transformaciju kroz centralizovana i automatizovana rješenja

Poboljšajte procese kontrole kvaliteta i usaglašavanja sa standardima

Dizajnirajte organizacionu strukturu u skladu sa poslovnom strategijom

Ubrzajte saradnju timova i rješavajte probleme efikasno

Screenshot

Saznajte više o specifičnim funkcionalnostima uključenih modula:

Centralizovnao čuvanje dokumenata

Čuvajte sve dokumente kompanije u centralizovanom, bezbjednom sistemu koji vam omogućava lako pronalaženje dokumenata i pristup sa bilo kojeg mjesta putem računara, mobilnog uređaja ili tableta.

Kontrola pristupa dokumentima

Čuvajte sve dokumente kompanije u centralizovanom, bezbjednom sistemu koji vam omogućava lako pronalaženje dokumenata i pristup sa bilo kojeg mjesta putem računara, mobilnog uređaja ili tableta.

Usaglašenost sa standardima

Obezbjedite usaglašenost sa globanim i industrijskim standardima putem revizije dokumenata koja osigurava pristup i korišćenje samo poslednje odobrene verzije.

Revizija i kontrola dokumenata

Unaprijedite saradnju među kolegama tako što ćete olakšati rad na kreiranju i izmjenama dokumenata u procesu revizije. Definišite ko može pristupiti informacijama konfigurisanjem uloga korisnika i pratite sve izmjene tokom procesa kroz pregled istorije revizije.

Izrada i podešavanje standardizovanih obrazaca za reviziju

Ubrzajte procese revizije. Definišite predloške obrazaca za reviziju i kontrolne liste koje se mogu ponovo koristiti prilikom sprovođenja svake naredne revizije.

Definisanje, distribucija i izvođenje korektivno-preventivnih (K-P) aktivnosti

Obezbjedite da sve aktivnosti idu u pravom smeru. Kreirajte akcioni plan za sprovođenje K-P mjera, dodijelite zadatke izabranim članovima tima i pratite napredak u realizaciji planova.

Priprema izvještaja o neusaglašenostima i mjerama kontrole

Sprovedite reviziju, identifikujte neusaglašenosti i pratite uspješnost realizacije korektivnih i preventivnih mjera kroz izradu izvještaja o reviziji i usklađivanju sa standardima kvaliteta.

Mogućnost prilagođavanja

Prilagodite postojeće obrasce i tok evidentiranja neusaglašenosti na osnovu specifičnih potreba vaše kompanije. Konfigurišite korisničke uloge i budite u toku sa fazama kroz koje evidencija prolazi.

Integrisana platforma za rad

Prilagodite postojeće obrasce i tok evidentiranja neusaglašenosti na osnovu specifičnih potreba vaše kompanije. Konfigurišite korisničke uloge i budite u toku sa fazama kroz koje evidencija prolazi.

Organizacija timova i aktivnosti

Sinhronizirajte timske aktivnosti, organizujte razgovore i razmjene dokumenata na jednom mjestu. U odnosu na temu i nivo povjerljivosti, birajte zaposlene koji učestvuju u određenom razgovoru i vide odgovarajuće dokumente.

Kreiranje planova, raspodele zadataka i datoteka

Koristite jednostavan alat za planiranje kako biste upravljali aktivnostima – od individualnih do timskih projekata. Planirajte i organizujte kratkoročne i dugoročne aktivnosti sa lakoćom i preciznošću.

Konfiguracija obavještenja

Konfigurišite koja obavještenja želite da dobijate kako biste filtrirali samo one informacije koje su od značaja za vas ili za vaš tim.

Dizajniranje kadrovske strukture

Dizajnirajte svoju organizacionu strukturu na način da podrži vašu poslovnu strategiju i omogući vam uvid u trenutnu i buduću potražnju za radnom snagom.

Profil zaposlenih

Steknite uvid u efikasnost i troškove radne snage kroz detaljan pregled realizovanih vremena rada, izostanaka, radnih zadataka, zarada, nagrada i sankcija zaposlenih.

Interaktivna analitika

Donosite važne odluke po pitanju kadrovske politike uz pomoć preciznih podataka. Prikupite ključne metrike analitike ljudskih resursa i identifikujte rizike i mogućnosti pomoću vizuelne i interaktivne analitike.

Pristup informacijama zasnovan na korisničkim privilegijama

Osigurajte prijeko potrebnu bezbjednost podataka zasnovanu na predefinisanim korisničkim privilegijama kako biste preduprijedili zloupotrebe ličnih ili osjetljivih podataka o zaposlenima.

Planiranje smjena

Pojednostavite složenost planiranja radne snage i prilagodite stručnost zaposlenog u odnosu na težinu zadatka. Ubrzajte dinamiku rada i uštedite vrijeme kreirajući kalendar smjena, kopirajući planove u obrasce, zakazujući ponavljanja i prenošenje planova u narednu sedmicu ili mjesec.

Transparentno upravljanje radnim vremenom

Neka svi zaposleni budu u toku i uključeni u procese. Pružite im mogućnost da vide urađeno, zatraže odsustvo i budu u toku sa najnovijim izmjenama u planu rada.

Rekapitulacija rada

Smanjite greške prilikom obračuna zarada zaposlenih kroz automatsko i precizno obračunavanje ostvarenog vrijemena rada.

Analitika vremena

Pratite trendove rada kroz mjesečne, kvartalne i godišnje periode. Identifikujte potrebe poslovnih procesa i trendove u radu preduzeća kako biste na vrijeme preduzeli odgovarajuće i važne mjere.
Centralizovnao čuvanje dokumenata Čuvajte sve dokumente kompanije u centralizovanom, bezbjednom sistemu koji vam omogućava lako pronalaženje dokumenata i pristup sa bilo kojeg mjesta putem računara, mobilnog uređaja ili tableta.
Kontrola pristupa dokumentima Čuvajte sve dokumente kompanije u centralizovanom, bezbjednom sistemu koji vam omogućava lako pronalaženje dokumenata i pristup sa bilo kojeg mjesta putem računara, mobilnog uređaja ili tableta.
Usaglašenost sa standardima Obezbjedite usaglašenost sa globanim i industrijskim standardima putem revizije dokumenata koja osigurava pristup i korišćenje samo poslednje odobrene verzije.
Revizija i kontrola dokumenata Unaprijedite saradnju među kolegama tako što ćete olakšati rad na kreiranju i izmjenama dokumenata u procesu revizije. Definišite ko može pristupiti informacijama konfigurisanjem uloga korisnika i pratite sve izmjene tokom procesa kroz pregled istorije revizije.
Izrada i podešavanje standardizovanih obrazaca za reviziju Ubrzajte procese revizije. Definišite predloške obrazaca za reviziju i kontrolne liste koje se mogu ponovo koristiti prilikom sprovođenja svake naredne revizije.
Definisanje, distribucija i izvođenje korektivno-preventivnih (K-P) aktivnosti Obezbjedite da sve aktivnosti idu u pravom smeru. Kreirajte akcioni plan za sprovođenje K-P mjera, dodijelite zadatke izabranim članovima tima i pratite napredak u realizaciji planova.
Priprema izvještaja o neusaglašenostima i mjerama kontrole Sprovedite reviziju, identifikujte neusaglašenosti i pratite uspješnost realizacije korektivnih i preventivnih mjera kroz izradu izvještaja o reviziji i usklađivanju sa standardima kvaliteta.
Mogućnost prilagođavanja Prilagodite postojeće obrasce i tok evidentiranja neusaglašenosti na osnovu specifičnih potreba vaše kompanije. Konfigurišite korisničke uloge i budite u toku sa fazama kroz koje evidencija prolazi.
Integrisana platforma za rad Prilagodite postojeće obrasce i tok evidentiranja neusaglašenosti na osnovu specifičnih potreba vaše kompanije. Konfigurišite korisničke uloge i budite u toku sa fazama kroz koje evidencija prolazi.
Organizacija timova i aktivnosti Sinhronizirajte timske aktivnosti, organizujte razgovore i razmjene dokumenata na jednom mjestu. U odnosu na temu i nivo povjerljivosti, birajte zaposlene koji učestvuju u određenom razgovoru i vide odgovarajuće dokumente.
Kreiranje planova, raspodele zadataka i datoteka Koristite jednostavan alat za planiranje kako biste upravljali aktivnostima – od individualnih do timskih projekata. Planirajte i organizujte kratkoročne i dugoročne aktivnosti sa lakoćom i preciznošću.
Konfiguracija obavještenja Konfigurišite koja obavještenja želite da dobijate kako biste filtrirali samo one informacije koje su od značaja za vas ili za vaš tim.
Dizajniranje kadrovske strukture Dizajnirajte svoju organizacionu strukturu na način da podrži vašu poslovnu strategiju i omogući vam uvid u trenutnu i buduću potražnju za radnom snagom.
Profil zaposlenih Steknite uvid u efikasnost i troškove radne snage kroz detaljan pregled realizovanih vremena rada, izostanaka, radnih zadataka, zarada, nagrada i sankcija zaposlenih.
Interaktivna analitika Donosite važne odluke po pitanju kadrovske politike uz pomoć preciznih podataka. Prikupite ključne metrike analitike ljudskih resursa i identifikujte rizike i mogućnosti pomoću vizuelne i interaktivne analitike.
Pristup informacijama zasnovan na korisničkim privilegijama Osigurajte prijeko potrebnu bezbjednost podataka zasnovanu na predefinisanim korisničkim privilegijama kako biste preduprijedili zloupotrebe ličnih ili osjetljivih podataka o zaposlenima.
Planiranje smjena Pojednostavite složenost planiranja radne snage i prilagodite stručnost zaposlenog u odnosu na težinu zadatka. Ubrzajte dinamiku rada i uštedite vrijeme kreirajući kalendar smjena, kopirajući planove u obrasce, zakazujući ponavljanja i prenošenje planova u narednu sedmicu ili mjesec.
Transparentno upravljanje radnim vremenom Neka svi zaposleni budu u toku i uključeni u procese. Pružite im mogućnost da vide urađeno, zatraže odsustvo i budu u toku sa najnovijim izmjenama u planu rada.
Rekapitulacija rada Smanjite greške prilikom obračuna zarada zaposlenih kroz automatsko i precizno obračunavanje ostvarenog vrijemena rada.
Analitika vremena Pratite trendove rada kroz mjesečne, kvartalne i godišnje periode. Identifikujte potrebe poslovnih procesa i trendove u radu preduzeća kako biste na vrijeme preduzeli odgovarajuće i važne mjere.
right
left

Saznajte više

Izaberite rješenje koje u potpunosti odgovara profilu vašeg biznisa – budite ispred vremena i konkurencije.

Interesuju vas Beez rješenja?

Interesuju vas Beez rješenja?

Kontaktirajte nas već danas.

cta animation